• Welcome to the Artnova Foundation Official Website
dd

Jeremiasz Misiak

Prezes Zarządu

d

Julia Stepnowska

Communication Manager

ss

Katarzyna Syguła

Kierownik Sekcji Muzycznej

ss

Nikos Kotowicz

Menedżer sekcji audiowizualnej

dd

Paulina Misiak

Członek Zarządu